Hans Teeuwen

In het artikel over Hans Teeuwen (NRC Weekblad, 24 oktober) komt wat mij betreft zijn ware aard naar voren. Hij wil scoren ten koste van anderen en zelf buiten schot blijven. Wat dat betreft is de zinsnede: `ik loop liever tegen woede aan dan tegen kogels` veelbetekenend. Anderen kwetsen en vooral niet jezelf in gevaar brengen. Ook zijn opmerkingen over het feit dat niemand lichamelijk ziek zal zijn geworden door Submission getuigt van een vreselijk dedain ten opzichte van anderen. Hij geeft blijk van een inlevingsvermogen van een loden deur, alleen lichamelijke klachten tellen blijkbaar. Laat hem maar fijn in het buitenland zijn meningen verkondigen en pogen grappig te zijn.

    • Jan Lenssen