Eindejaarskeukentafeltips

Geluk zit in een klein hoekje. Winst ook. Dat weten marktkooplui, beurshandelaren, belastingadviseurs en bankdirecteuren. Ook de consument zou zijn voordeeltjes moeten pakken. Maar u weet hoe dat gaat. Geen tijd, geen zin, geen inzicht, geen energie, geen kennis. Zonde! Elke meevaller is meegenomen in deze tijd. Dat geldt zeker voor winst die u zelf regelen kunt, gewoon achter de keukentafel, zonder adviseur. Want bijna de helft van de volwassen Nederlanders heeft schulden lopen. Zijn de uwe minder dan 2.900 euro (5.800 euro voor fiscale partners)? Dan mag u ze niet van uw box-3-vermogen aftrekken. Heeft u dus spaargeld? Los die schulden dan voor Nieuwjaar af. Dat scheelt naast rente elk jaar pakweg 70 euro vermogensrendementsheffing (vrh).

Ook iedereen met een kleine eigenwoningschuld moet ontwaken. Besef dat u per saldo nooit méér eigenwoningforfait in box-1 hoeft bij te tellen dan u aan eigenwoningrente betaalt. Stel u lost een resthypotheekje van 20.000 euro (boetevrij) af met spaargeld. Uw box-3-vermogen zakt dan 20.000 euro, wat elk jaar maximaal 240 euro vrh scheelt (1,2 procent van 20.000 euro). Bovendien hoeft u in box 1 geen eigenwoningforfait meer bij te tellen. Dubbel voordeel dus.

Kom ook in actie als uw box-1-inkomen volgend jaar een stuk lager uitpakt dan nu. Regel en leg schriftelijk vast met uw bank dat u in 2009 uw eigenwoningrente van het eerste half jaar van 2010 vooruitbetaalt (langer mag niet). Dat scheelt inkomstenbelasting. Betaal daarnaast uw nog openstaande belastingschulden vóór 31 december, want (voorlopige) aanslagen mag u niet van uw box-3-vermogen aftrekken. Stel u moet uiterlijk januari 2010 een aanslag van 10.000 euro voldoen. Betaalt u vast dit jaar met spaargeld, dan scheelt dat in 2009 en 2010 in totaal 120 euro vrh. Vraag volgend jaar zo nodig tijdig een voorlopige aanslag, zodat er belasting te betalen valt.

Zelfs vrijgevigheid kan geld opleveren. Wie geld schenkt aan (klein)kinderen bespaart nu vrh en later mogelijk successierechten. Dit jaar mag u uw kinderen elk met maximaal 4.556 euro belastingvrij verrijken. Kinderen tussen 18 en 35 jaar mag u zelfs eenmalig 22.760 euro geven. Kleinkinderen mogen per kalenderjaar maximaal 2.734 euro belastingvrij ontvangen.

Blijft zo’n gift bij uw meerderjarige (klein)kind samen met zijn overig box-3-vermogen onder het heffingvrije vermogen (20.661 euro per ouder plus 2.762 euro per minderjarig kind), dan hoeft deze geen vrh te betalen. Schenk wel foutloos. Zo:

1. Voorkom bewijsproblemen

Een schenking aan een (klein)kind kunt u gewoon overboeken. Eventuele bewijsproblemen voorkomt u door de schenking op papier te zetten met de handtekeningen eronder van de schenker en de ontvanger (voor een minderjarig kind tekenen de ouders).

2. Schenk nauwkeurig

Houdt u aan het vrijgestelde jaarbedrag per kleinkind. Schenkt u meer, dan vervalt de hele vrijstelling en moet het kleinkind schenkingsrecht betalen. De voorwaarden van een spaarrekening voor uw kleinkind moeten zo zijn dat u nooit zelf aan het geschonken geld kunt komen.

3. Doe zonodig aangifte

Tot het jaarlijks vrijgestelde bedrag hoeft u geen belastingaangifte te doen. Van de eenmalige grote vrijstelling moet u wel aangifte doen en een beroep op de vrijstelling doen.

Lees meer van Erica Verdegaal via nrc.nl/nrcweekblad

    • Erica Verdegaal