Criminele vreemde wordt sneller uitgezet

Vreemdelingen die een misdrijf plegen of voor overlast zorgen, kunnen voortaan sneller hun verblijfsvergunning kwijtraken. Daartoe willen minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie, PvdA) de Vreemdelingenwet aanscherpen, hebben ze gisteren laten weten.

Met name veelplegers en criminelen die zich schuldig maken aan ernstige misdrijven zoals zeden- of levensdelicten, drugs- en wapendelicten, mishandeling of mensenhandel, kunnen voortaan sneller het land worden uitgezet.

Hoe korter een vreemdeling in Nederland is, hoe sneller zijn verblijf zal worden beëindigd. Een voorbeeld: als de rechter een vreemdeling die maximaal één jaar in Nederland woont een onherroepelijke gevangenisstraf van één maand of meer oplegt, moet deze het land verlaten. Een vreemdeling die negen tot tien jaar in Nederland woont, hoeft pas te vertrekken na een veroordeling van minimaal 4,5 jaar gevangenisstraf. Het risico op uitzetting is voorbij wanneer een vreemdeling meer dan twintig jaar in Nederland verblijft.

Bij de ernstigste delicten wordt de verblijfsvergunning sneller ingetrokken. Dat geldt ook voor veelplegers die al ernstige misdrijven hebben gepleegd toen ze nog minderjarig waren. Justitie kijkt in die gevallen naar het aantal veroordelingen en niet alleen naar de hoogte van de opgelegde straf. Bij vijf of meer veroordelingen gaat het kabinet uit van een crimineel gedragspatroon en raakt een vreemdeling zijn verblijfsrecht kwijt.

Staatssecretaris Albayrak spreekt van het „effectiever inzetten van het vreemdelingenbeleid om criminaliteit te bestrijden”. „Het is een aanscherping, maar de botte bijl is niet wat ons voor ogen staat”, voegde minister Hirsch Ballin daaraan toe.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat bij verzoeken tot verlenging of vervanging van een verblijfsvergunning controleren of een vreemdeling delicten op zijn naam heeft staan die gevolgen hebben voor zijn verblijfsrecht. De bewindslieden bekijken momenteel of het mogelijk is de IND automatisch te informeren als een vreemdeling strafrechtelijk wordt vervolgd.

Nederland zet nu per jaar circa 650 criminele vreemdelingen en illegalen uit.