EU-top komt Tsjechië tegemoet

EU-landen komen tegemoet aan de bezwaren van de Tsjechische president Klaus tegen het Verdrag van Lissabon, over het bestuur van de EU. Daarover zijn de regeringsleiders het gisteren tijdens een tweedaagse top in Brussel eens geworden. Volgens José Manuel Barroso, de Portugese voorzitter van de Europese Commissie, is daarmee „de laatste politieke horde weggenomen”.

De Tsjechische president eiste dat het zogeheten Handvest van de Grondrechten, een onderdeel van het verdrag, niet geldt voor Tsjechië. Hij zei bang te zijn dat Sudeten-Duitsers, na de Tweede Wereldoorlog verdreven van Tsjechisch grondgebied, het handvest zouden kunnen gebruiken voor claims tegen Tsjechen.

De lidstaten wilden niet iets veranderen in de verdragstekst, omdat die dan ook in andere landen opnieuw zou moeten worden geratificeerd. Daarvoor is een juridische oplossing bedacht. Als Klaus zijn handtekening zet, krijgt Tsjechië zijn uitzondering als de EU-landen opnieuw een verdrag sluiten, bijvoorbeeld bij de toetreding van Kroatië. Fredrik Reinfeldt, de premier Zweden (nu EU-voorzitter), zei dat ook Slowakije en Hongarije konden instemmen met de gevonden oplossing. Met name Slowakije had eerder gezegd ook een uitzondering te willen, als Tsjechië die zou krijgen.

Nu moet alleen het Tsjechische Constitutionele Hof zich nog uitspreken over een klacht tegen het nieuwe verdrag. Mogelijk gebeurt dat komende dinsdag.

EU-top: pagina 5

Commentaar: pagina 7

Fotoserie van regeringsleiders in Brussel: nrc.nl/foto