Bemiddelaar moet de kredietkraan open krijgen

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) gaat een speciale kredietbemiddelaar aanstellen om de haperende kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf op gang te helpen.

Dat zegde de minister gisteren toe tijdens de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer. Volgens Van der Hoeven blijkt uit de jongste analyses dat sinds augustus er vooral minder langlopende kleine kredieten worden verstrekt. „Dit is precies waar het om gaat. We stellen vast dat banken terughoudender zijn en dat daardoor risico’s kunnen ontstaan voor ook goed draaiende ondernemingen”.

Kamerlid Pauline Smeets (PvdA) noemde de stokkende kredietverlening „een van de grootste nachtmerries” van het bedrijfsleven. De vele verhalen van ondernemers die met de rug tegen de muur staan als gevolg van het uitblijven van kredieten, noemde ze „schrijnend” en ze pleitte voor een speciale taskforce kredietverlening.

Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) vindt dat de bemiddelaar een actieve rol moet spelen bij onderhandelingen met banken en een second opinion moet kunnen vragen. Maar daar voelt de minister niets voor. „Het is niet aan de kredietbemiddelaar om banken te beoordelen”, aldus Van der Hoeven. Ze zei dat er een speciale kredietdesk komt met „een aansprekend boegbeeld”. De desk moet klachten over de kredietverlening door banken registreren en analyseren. Bedrijven moeten er ook terechtkunnen voor informatie over het aanvragen van leningen.

Met deze ‘taskforce’ komt de minister ook tegemoet aan de wensen van MKB Nederland, VNO-NCW en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die hier eerder voor pleitten.

Van der Hoeven wil ook contact zoeken met hogeronderwijsinstellingen op het gebied van management en economie om te stimuleren dat er meer aandacht voor ethiek en integriteit komt. De economische crisis heeft volgens haar duidelijk gemaakt, dat er sprake is van „uitwassen” in het bedrijfsleven door gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

„Alleen het instellen van meer regels” op het gebied van het beloningsbeleid en bonussen is volgens de minister niet de oplossing. Het gaat er volgens haar om jonge mensen, beginnende bestuurders, en de managers van morgen meer ethisch besef bij te brengen. Het Kamerlid Ten Hoopen (CDA) had hierop aangedrongen, omdat het „gebrek aan ethisch besef bij sommige managers een stevige katalysator” voor de crisis is geweest.

Ook zegde Van der Hoeven toe volgend jaar met een zogenoemde ‘Amsterdam-brief’ te komen met een langetermijnvisie voor de economische versterking van de regio Amsterdam en Schiphol. Boris van Ham (D66) had hierom gevraagd.

Op de suggestie van Kamerlid Ton Elias (VVD) om het ministerie op te heffen en samen te voegen met Landbouw en Sociale Zaken ging Van der Hoeven niet in.