Antichrist

De nieuwe film van Lars von Trier draait sinds deze week in de Nederlandse bioscopen. Het is een film die nogal wat van de kijker vergt – menigeen heeft tijd nodig om het gruwelijke beeld van Von Trier schetst van een echtpaar enigszins te boven te komen. Von Trier vertelt het verhaal van twee mensen die hun kind verliezen, en zich terugtrekken in de bossen om de rouw te verwerken. Dat ontaardt in een geweldsexplosie tussen beiden, en een fabel over de krachten van de vrouw en de natuur – als een bedreiging.

In het CS van vorige week lieten de literaire auteurs Maria Barnas, Frank Starik en Saskia de Coster hun licht schijnen over de film. Barnas schreef over eigen angst, Starik over verdriet in zijn omgeving en De Coster over de ontreddering die haar na de film overviel.

In dat CS vroegen wij lezers om hun eigen gevoelens, en analyse van de film. Maar op dat moment kon niemand hem nog zien in Nederland. Nu kan dat wel en daarom herhalen we onze vraag: wat vindt U van ‘Antichrist’? Is de film een catalogus voor vrouwenhaters? Een feministisch pamflet over een vrouw die in opstand komt tegen het patriarchaal gezag? Of misschien een theologisch traktaat over zonde en natuur? Aan U het woord.

Mail naar cs@nrc.nl of schrijf naar CS, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Als nazorg, of ter inspiratie, hebben we de CS-special van vorige week op internet gezet.

www.nrc.nl/film/