Zwitserland wil eind aan zelfmoordtoerisme

De Zwitserse Bondsraad, de regering, wil het zogeheten zelfmoordtoerisme naar het land aan banden leggen. Ze wil dat doen door organisaties die hulp bieden bij zelfdoding aan strikte regels te binden.

„We willen geen land van zelfmoordtoerisme (Sterbetourismus) worden, maar sterfhulporganisaties ook niet helemaal verbieden”, zei minister van Justitie Eveline Widmer-Schlumpf in een toelichting in de Tagesanzeiger.

In 2007 hielpen organisaties met namen als Exit en Dignitas vierhonderd mensen bij het beëindigen van hun leven. Hoeveel van hen uit het buitenland kwamen, is onbekend. Volgens de Britse overheid hebben sinds 1992 zeker honderd mensen gebruik gemaakt van de liberale wetgeving.

De Bondsraad wil dat de organisaties voortaan voldoen aan strenge zorgvuldigheidseisen. Twee onafhankelijke artsen moeten bevestigen dat iemand wilsbekwaam is en lijdt aan een terminale ziekte. Leden van de organisatie mogen geen band hebben met hun ‘cliënt’ en niets aan hun activiteit verdienen – een van de verwijten aan de organisaties is dat ze winst maken en zelfdoding kunnen propageren. Ook wil de Bondsraad een lange bedenktijd (tot mogelijk enkele maanden) invoeren, de belangrijkste manier om buitenlanders te weren.

De organisaties hebben grote bezwaren tegen de regeling. Ze hebben gedreigd met een referendum als de wet zou worden aangenomen. De meeste Zwitsers steunen een liberale euthanasieregeling.