Toezichthouder villa prins belegt zelf in project

De bestuursvoorzitter van de stichting die afstand moet creëren tussen kroonprins Willem-Alexander en zijn investering in een Mozambikaans vastgoedproject blijkt zelf ook te beleggen in het vakantieproject. Eerder deze maand zei premier Balkenende tegen de Tweede Kamer dat de stichting „in volstrekte autonomie” opereert.

Harold Fentener van Vlissingen, voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Machangulo, is tevens aandeelhouder van het bedrijf Machangulo SA, dat kroonprins Willem-Alexander het recht geeft een vakantiehuis in Mozambique te bouwen. Dat blijkt uit de stukken die bij het handelsregister in Maputo zijn ingediend om het bedrijf te registreren.

De woordvoerder van de stichting bevestigt dat „de heer Fentener van Vlissingen een (bescheiden) aandeel in Machangulo SA heeft”. Dat maakt hem volgens de stichting „bij uitstek geschikt als voorzitter van de stichting, die ook als aandeelhouder in de SA fungeert, in welke rol hij de belangen en ontwikkelingen van zeer nabij kan volgen”.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat premier Balkenende op de hoogte is van de participatie van Fentener van Vlissingen in Machangulo SA. „Deze aandelenparticipatie gaat niet ten koste van de autonomie van het bestuur van de stichting ten opzichte van de Prins”, aldus de RVD.

De stichting werd op 21 juli 2009 opgericht op instigatie van premier Balkenende om afstand te creëren tussen de prins en het omstreden vastgoedproject. „Je weet nooit zeker wie zich op een later moment in een dergelijk groot project inkopen”, zei Balkenende tegen de Kamer.

Volgens de statuten handelt het bestuur van de stichting „in volstrekte autonomie ten opzichte van de houders van door haar toegekende certificaten”. Balkenende zei daarover: „In gewonemensentaal: het bestuur opereert onafhankelijk van de prins.” Volgens de statuten moet tweederde van het bestuur bestaan uit personen die „de facto onafhankelijk van de Prins van Oranje kunnen handelen”. De derde persoon voor wie dat niet geldt is een medewerker van de dienst van het Koninklijk Huis, op dit moment de thesaurier. Tegelijkertijd bepalen de statuten dat er „geen beletsel” is „tegen een houder van door de stichting toegekende certificaten die zitting heeft in het bestuur”.

De Stichting Administratiekantoor Machangulo beheert de aandelen van de kroonprins en de mogelijke commerciële exploitatie van zijn eigendom. De Kamer vroeg zich af hoe de deelname van de kroonprins in het project zich verhoudt tot de ministeriële verantwoordelijkheid. Balkenende zei zich bewust te zijn van de „kwetsbaarheden” maar erop te vertrouwen door het stichtingsbestuur tijdig geïnformeerd te worden als zich belangrijke wijzigingen voordoen in het project.

Mozambique: pagina 3

    • Peter Vermaas