Sla de gewone griepprik over, als het nog kan

Vanaf volgende week kan geprikt worden tegen de Mexicaanse griep. De huisarts kan feitelijk zelf kiezen wie hij vaccineert.

Wie is uitgenodigd voor griepprikken, maar de prik tegen de gewone wintergriep nog niet heeft gehad, kan hem beter even overslaan en wachten tot de huisarts het vaccin tegen de Mexicaanse griep gaat prikken. De gewone wintergriep is namelijk nergens te bekennen, maar het Mexicaanse griepvirus waart wel rond in het land.

„Op individuele basis is het een heel goede keus om de vaccinatie tegen de seizoensgriep uit te stellen als die nog niet is gegeven”, zegt Jim van Steenbergen van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. „Ik had me niet gerealiseerd dat er huisartsen zijn die de seizoensgriepvaccinatie nu nog niet hebben uitgevoerd.” Er wordt in Nederland niet centraal bijgehouden welke huisartsen de seizoensgriepvaccinaties al hebben gegeven. Van Steenbergen: „Als het binnen een praktijk mogelijk is om de volgorde nog om te keren zou ik zeggen: hup, geef het nieuwe vaccin.”

Extra argument: de vaccinatievoorschriften zeggen dat er veertien dagen moeten zitten tussen de seizoensgriepprik en de eerste prik tegen de Mexicaanse griep. Een griepprik werkt pas goed na een week. Dus wie nú nog een wintergriepprik haalt, is te laat als de Mexicaanse griep hier over drie of vier weken piekt.

In de loop van de volgende week krijgen alle huisartsen het vaccin tegen de Mexicaanse griep, bedoeld voor risicopatiënten. Maar veel ouders zijn, na het overlijden van een voorheen gezond 14-jarig meisje, ongerust geworden.

Dat roept de vraag op of een huisarts gezonde kinderen mag vaccineren met het Mexicaanse-griepvaccin dat hij in huis heeft voor zijn risicopatiënten. Van Steenbergen zegt dat de huisarts vrijheid heeft: „Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts wie hij vaccineert. De overheid registreert dat niet. De huisarts krijgt een hoeveelheid vaccins toegestuurd op basis van wat hij het voorgaande jaar voor de seizoensgriepvaccinatie nodig had. Formeel mag de huisarts het alleen aan risicopatiënten geven, maar officieus kan hij zelf beslissen.”

Die risicopatiënten zijn 60-plussers, patiënten met long- en hartziekten en weerstandsverlagende aandoeningen, en alle vrouwen die drie maanden of langer zwanger zijn.

Het is mogelijk dat huisartsen met een overschot blijven zitten, omdat er weerstand bestaat tegen het vaccin.

Van Steenbergen oppert dat de tien miljoen doses Mexicaanse-griepvaccin die Nederland voorlopig geleverd krijgt, anders kunnen worden verdeeld. Nu zijn die prikken bestemd om de risicopersonen in Nederland ieder tweemaal te vaccineren. Van Steenbergen: „De Gezondheidsraad kijkt of die tweede prik toch niet aan kinderen moet worden aangeboden.”

Belangrijk is daarbij de vraag hoeveel gevaar gezonde kinderen eigenlijk lopen. En hoeveel gevaar chronisch zieken lopen. In Nederland waren tot eind vorige week ruim honderd kinderen en pubers met Mexicaanse griep in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Dat zijn er vrijwel evenveel als het aantal opgenomen 20-plussers.

Maar in Australië, een land op het zuidelijk halfrond waar het nu voorjaar is en de Mexicaanse griep alweer het land uit is, vielen de meeste doden onder de 55-59-jarigen. Er overleden 15 kinderen en jongvolwassenen (tot 20 jaar) op een totaal van 185 doden. Vrijwel alle overledenen hadden al een chronische ziekte en behoorden tot een risicogroep.

    • Wim Köhler