Regeling voor terugkeergeld wordt beperkt

Minister Van der Laan (Integratie, PvdA) wil de Remigratiewet voor allochtonen aanzienlijk beperken. Alleen allochtonen van de eerste generatie die echt niet aarden in Nederland, mogen nog met een financiële bijdrage naar het land van herkomst terugkeren.

Dat zei Van der Laan gisteravond tijdens de behandeling van de begroting van zijn departement.

Het gaat bijvoorbeeld om allochtonen die langdurig werkloos zijn of keer op keer de inburgeringscursus niet halen. Het voorstel moet nog worden besproken in de ministerraad. Volgens Van der Laan wordt de terugkeerregeling, die stamt uit 2000, nu te veel ervaren als „een vanzelfsprekende faciliteit. Het idee leeft: ik kan blijven of ik mag weg.”

Daardoor richten veel allochtonen, door Van der Laan consequent „nieuwe Nederlanders” genoemd, hun focus te veel op het land van herkomst. „Ik krijg een onbehaaglijk gevoel als nieuwe Nederlanders hier een huis huren en intussen sparen voor een tweede huisje in Marokko of Turkije. Dat werkt tegen de integratie in, en dat betreur ik.” Van der Laan zei liever te zien dat ze investeren in de eigen woonomgeving, waar ook de overheid en corporaties „veel geld en energie in steken”.

De Tweede Kamer reageerde verrast. Ineke van Gent (GroenLinks) stelde dat het om „particuliere afwegingen” gaat. „Als mensen netjes hun huur betalen dan mogen ze daarna met hun geld doen wat ze willen.” Van der Laan gaf toe zich „waarschijnlijk op glad ijs te begeven”.

De terugkeerregeling bestaat uit een eenmalige uitkering voor de verhuizing en een bedrag voor de eerste twee maanden. Allochtonen van 45 jaar en ouder kunnen daarnaast een maandelijkse uitkering aanvragen voor hun levensonderhoud. De bedragen variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Van der Laan zei gisteren verder dat „nieuwe Nederlanders minder actief meedoen aan de wijkenaanpak dan oude Nederlanders”. Vorige week liet Van der Laan al weten dat hij tijdens zijn wijkbezoeken in de veertig door het ministerie benoemde probleemwijken veel „onbehagen” is tegengekomen. Oude Nederlanders zeggen soms dat „er veel aandacht uitgaat naar de nieuwe Nederlanders”.

De Remigratiewet wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Lees over de regeling via nrc.nl/binnenland