Publiek geld moet beter verantwoord

Den Haag, 29 okt. - De financiële verantwoording over instellingen die publieke taken uitvoeren, is de afgelopen jaren verbeterd maar laat nog te wensen over. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport over 1.900 instellingen die taken van de overheid uitvoeren. Hiertoe behoren onder meer Staatsbosbeheer, de Sociale Verzekeringsbank en de politieregio`s. De ministers die hiervoor politiek verantwoordelijk zijn, informeren de Tweede Kamer beperkt over het publieke geld dat deze instellingen innen en besteden. In totaal gaat het om 117 miljard euro.