nrc.nl/onderwijs

De pabo levert te weinig mannelijke onderwijzers af. Jongens vinden „het vele knutselwerk” te soft.