Leeftijdsgrens films strenger aangepakt

Kinderen kunnen voortaan moeilijker games aanschaffen, dvd’s lenen of kaartjes voor bioscoopfilms kopen waarvoor zij nog te jong zijn. De audiovisuele branche heeft met het ministerie van Justitie gisteren een convenant gesloten waarin een strengere aanpak van de leeftijdsgrens is afgesproken.

‘Heftige films en games – Pas op de juiste leeftijd. Te jong? Dan moeten wij nee verkopen’ heet de voorlichtingscampagne waarmee de overheid het publiek gaat informeren over de strengere aanpak. Medewerkers van winkelbedrijven, videotheken en bibliotheken die games en films verstrekken moeten op cursus. Een speciaal bureau, dat is opgezet door het NICAM (Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media) en de branche zelf, organiseert de bijeenkomsten over de strengere aanpak. Dit bureau controleert volgend jaar ook met zogenoemde mysteryshoppers of de branche zich aan de regels houdt.

Ook de overheid gaat strenger controleren. Zij laat opsporingsambtenaren controleren of winkels, bioscopen en bibliotheken de regels naleven. Een boete kan oplopen tot 18.500 euro.

Dat de leeftijdsgrenzen slecht worden nageleefd, bleek uit onderzoek van de Universiteit Twente. Zo ving een mysteryshopper van elf jaar die een dvd of game met de leeftijdsgrens 16 wilde kopen bot bij slechts 31 procent van de bedrijven. Reden is dat het personeel zichzelf noch de werkgever verantwoordelijk acht.

„Uiteindelijk zijn de ouders zelf eindverantwoordelijk”, zegt een woordvoerder van NICAM, „want zij kunnen altijd nog zelf naar de winkel om een product te kopen voor hun kind.” Voor bioscopen geldt dat kinderen die één of twee jaar jonger zijn dan de leeftijdsgrens wel worden toegelaten als zij met hun ouders zijn.