'Iran wil twee wijzigingen atoomakkoord'

Iran wil twee wijzigingen van een nucleair deelakkoord met de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk dat het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) vorige week heeft voorgesteld. Dat meldde de Iraanse pro-regeringskrant Javan vanmorgen.

In het algemeen is Iran bereid samen te werken met de internationale gemeenschap op het gebied van nucleaire brandstof, energiecentrales en technologie, zo zei vanochtend de Iraanse president Ahmadinejad. Hij onderstreepte in een toespraak in Mashad dat Iran en het Westen nu samenwerken sinds het Westen zijn confrontatiekoers heeft verlaten.

De VS, Rusland en Frankrijk hebben al ingestemd met het ontwerp-akkoord, dat voorziet in de export van driekwart van het Iraanse laag-verrijkt uranium naar Rusland, en vervolgens Frankrijk. Daar wordt het verder verrijkt van 5 naar 20 procent, voor de Iraanse reactor in Teheran waar medische isotopen worden geproduceerd.

Vanochtend leverde de Iraanse IAEA-ambassadeur, Ali Asghar Soltanieh, in Wenen het officiële Iraanse antwoord in op het ontwerpakkoord. De details waren vanmiddag nog niet bekend. Soltanieh zei dat Iran met een positieve instelling wil doorpraten. De vier landen hebben vorige week in Wenen onderhandeld over de regeling, die zou moeten dienen als vertrouwenwekkende maatregel.

Volgens Javan wil Iran zijn laag-verrijkt uranium niet in één zending, zoals de andere zijde wil, maar geleidelijk exporteren. Daarnaast wil het een „gelijktijdige uitwisseling”, op grond waarvan het de brandstof voor de reactor in Teheran ontvangt op hetzelfde moment als waarop het zijn uranium uitvoert.

Of dergelijke amendementen aanvaardbaar zijn voor de onderhandelingspartners, is onbekend. Het idee achter de export van 75 procent van de Iraanse voorraad in één keer is dat Iran onvoldoende overhoudt om – als het dat zou willen, wat het ontkent – verder te verrijken voor een kernbom.

In Wenen, en tijdens onderhandelingen in Genève op 1 oktober, is nog niet gesproken over het Iraanse verrijkingsprogramma op zich. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in 2007 geëist dat Iran dit programma bevriest en driemaal sancties afgekondigd om zijn eis af te dwingen. Iran weigert dat echter te enenmale, zoals Ahmadinejad vanochtend ook weer onderstreepte. (Reuters, AFP, AP)