Goede bedoelingen

Ben je werkloos en woon je in Rotterdam? Dan is dit het recept voor een baan: tik ergens een pistool op de kop, stap ermee naar een gemeenteloket en haal het uit je zak. Men zal je met voorrang aan werk helpen. Als je tenminste Antilliaan bent.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) opperde gisteren in het AD zijn plan voor ‘werk in ruil voor wapens’. Elke Antilliaan die zijn steek- of vuurwapen inlevert, wordt in ruil geholpen aan een baantje.

Aboutaleb heeft ongetwijfeld goede bedoelingen en zijn theorie is creatief: doorbreek de negatieve spiraal van wapens en werkloosheid, vang twee vliegen in één klap. In zijn enthousiasme ziet hij echter over het hoofd dat de grondbeginselen van het recht hiervoor opzij gezet moeten worden. Het voorstel zal geen enkele serieuze wettelijke toets kunnen doorstaan, omdat het rechtsongelijkheid bevordert op meerdere fronten. Naast discriminatie op afkomst is hier onmogelijk naar de bevolking te verantwoorden waarom een ontspoorde crimineel voorrang krijgt boven een ijverige, onbewapende schoolverlater of een crisisslachtoffer dat snakt naar een baan.

Aboutaleb is veel te voorbarig met het naar buiten brengen van zijn plannetje. Waarom niet eerst advies ingewonnen bij juristen? Waarom niet eerst de effecten door laten rekenen? Omdat, vrees ik, hij een imago van daadkracht wilde neerzetten. Opgejaagd door de kritiek van Leefbaar en PVV. En onder druk van zetelverlies van de PvdA. Opnieuw goedbedoeld van Aboutaleb, maar hij maakt zich hiermee juist doelwit van spot, en schaadt het imago van zijn deplorabele partij nog verder.

Naast illegaal is het plan immers ook nog eens onuitvoerbaar. Als ik tot de doelgroep behoorde, zou ik alleen m’n vlindermes komen inruilen voor werk, en m’n mooie dubbelloops thuis laten.

Bovendien verklaart justitie dat spijtoptanten wel degelijk proces-verbaal krijgen voor illegaal wapenbezit. Alleen daarmee al zakt het plan ineen, als een taart die te snel uit de oven komt. Zie je zo’n bewapende Antilliaan zich al vrijwillig melden voor straf?

Aboutalebs plan leunt aan alle kanten op goede bedoelingen, en zal daaraan bezwijken.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts