Klimaat

Europa op zoek naar klimaatambitie

Deense premier Rasmussen (Foto AFP)Deense premier Rasmussen (Foto AFP)

De Europese regeringsleiders worden op hun top in Brussel dezer dagen weliswaar gehinderd door alle geruchten over de nieuwe ‘president’ van de EU. Maar ze proberen ook over inhoudelijke onderwerpen te spreken. Het belangrijkste is waarschijnlijk de klimaattop in december in Kopenhagen.

Europa krijgt van verschillende kanten het verwijt dat hun inzet te bescheiden is. Maar uit de voorlopige versie van de conclusies van de EU-top – die zoals gebruikelijk vooraf al worden geformuleerd – blijkt dat de regeringsleiders proberen het initiatief terug te winnen.

Zo staat in het rapport dat het doel van een klimaatakkoord moet zijn: een reductie van de CO2-uitstoot in 2050 met 80 tot 95 procent ten opzichte van 1990. Althans dat zou het aandeel van de geïndustrialiseerde landen (dus inclusief de VS, Japan, Australië en enkele anderen) moeten zijn. Wereldwijd zou de uitstoot in ieder geval gehalveerd moeten worden.

Belangrijker is echter wat de EU-leiders bereid zijn te doen voor ontwikkelingslanden die hun uitstoot willen verminderen en die veel geld (vanaf 2020 zo’n 100 miljard per jaar, is de schatting) nodig hebben om zich aan klimaatverandering aan te passen. Want juist op dat gebied krijgt de EU veel kritiek. De voorlopige conclusies blijven even vaag als ze tot nu toe waren: de EU zullen een ‘eerlijk aandeel’ van de kosten betalen.

Intussen worden de verwachtingen over het succes van Kopenhagen steeds verder naar beneden bijgesteld. Gisteren zei Laks Loekke Rasmussen, de Deense premier en gastheer van de conferentie, ‘niet te geloven dat het mogelijk is om een besluit te nemen over alle details van een bindend akkoord’.

Zelfs de Nederlander Yvo de Boer, die als klimaatchef van de Verenigde Naties tot taak heeft optimistisch te zijn, zei gisteren dat het in Kopenhagen niet klaar zal zijn. ‘Ik geloof dat Kopenhagen een besluit kan en moet nemen over de politieke hoofdzaken’, aldus De Boer in een persconferentie. De technische details kunnen volgens hem later wel worden ingevuld.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis