EPD: Eerste Kamer neemt haar tijd

Invoering van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) begin volgend jaar gaat niet lukken. De wetten die dat mogelijk moeten maken zijn aangenomen door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer maakt er geen haast mee. De VVD haakt af, zie verder. De Senaat houdt op 9 december een hoorzitting van deskundigen en geïnteresseerden om de

Invoering van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) begin volgend jaar gaat niet lukken. De wetten die dat mogelijk moeten maken zijn aangenomen door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer maakt er geen haast mee. De VVD haakt af, zie verder.

De Senaat houdt op 9 december een hoorzitting van deskundigen en geïnteresseerden om de argumenten nog eens op een rij te zetten. Op allerlei plekken is al heel veel materiaal verzameld, o.a. hier, hier en hier. Lezer Arjen Kamphuis had een slimme redenering die ik niet weersproken heb gezien. In Trouw stond begin oktober deze overdenking.

In Medisch Contact stond deze maand een artikel over post-operatieve zorg, waarin door gebrekkige overdracht van de ene naar de volgende arts nog wel eens het nodige mis gaat. Om dat soort vermijdbare problemen te voorkomen zou de landelijke aaneensluiting van regionale EPD’s de oplossing moeten bieden.

Maar als je ziet dat onderzoekers in Boston 500.000 elektronische patiëntendossiers onderzochten en daaruit gevallen van huiselijk geweld een jaar in de toekomst konden voorspellen, dan is dat niet alleen maar geruststellend. Ik hoor dat ook in Nederlandse academische ziekenhuizen nu al voor allerhande onderzoeksprojecten inzage in patiëntendossiers wordt gegeven zonder dat betrokkenen daar van weten.

De eindeloze koppeling van databestanden roept om ongewild gebruik door partijen voor wie de gegevens niet centraal beschikbaar zijn gesteld, maar ‘het zou zo interessant zijn om na te gaan..’. Minstens even ongewenst is de veldwachtersrol die de minister toedicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De leden van de SP-fractie vragen wie verantwoordelijk is voor en wie toeziet op dat zorgaanbieders zich daadwerkelijk aansluiten. Aansluiting op het LSP wordt gezien als onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. De IGZ ziet daarop toe onder verantwoordelijkheid van de minister van VWS. De IGZ heeft daartoe ook de bevoegdheid om boetes op te leggen indien zorgaanbieders weigeren zich aan te sluiten.

Dat schreef minister Klink in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer. De Inspectie was er altijd om te waken voor een goede gezondheidszorg. Schone operatiekamers en zo. Nu worden de IGZ ook EPD-politie die boetes mag opleggen aan artsen die de elektrische formulieren niet goed invullen.

Het zal er nog om spannen of de Eerste Kamer na de vracht bezwaren die 9 december ongetwijfeld zullen worden uitgestort akkoord zal gaan met de EPD-wetten. De VVD (14 zetels) heeft bij monde van woordvoerder Heleen Dupuis laten weten niet mee te doen. Luister maar naar wat zij vandaag zei in het NOS Radio 1 Journaal.

PS. ICT in de Zorg meldt dat ‘zorgverleners en VWS het eens zijn geworden over invoering van het EPD’. Kennelijk het parlement niet meer nodig.

PS 2. Een fijn bericht uit Amerika: de elektronische patiëntendossiers worden daar al doorverkocht. Een groei-industrie.

    • Marc Chavannes