Doorwerken tot geen bank meer overblijft

Doorwerken tot je 67ste? Nout Wellink heeft geen enkel probleem met het recente kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd definitief op te rekken. De president van de centrale bank maakt zich al jaren zorgen over de betaalbaarheid van de vergrijzing.

Persoonlijk heeft de topman van De Nederlandsche Bank evenmin moeite om langer door te werken. Zijn termijn loopt af in juli 2011, dan wordt hij 68. Het liefst zou hij daarna nóg een termijn van zeven jaar dienen. Tot zijn 75ste dus.

Het is alleen steeds onzekerder of hem dat gegund is. De kritiek op zijn rol als toezichthouder neemt toe. In de zomer spraken enkele Tweede Kamerleden zich al uit tegen zijn herbenoeming, terwijl die kwestie nog niet aan de orde is.

Dat was nog vóór de deconfiture van DSB Bank, eerder deze maand. De kritiek op Wellink ging nog over zijn rol in het debacle van spaarbank Icesave, de mislukte overname van ABN Amro in 2007 en de ondergang van Fortis een jaar later.

Een een dezer dagen te benoemen onderzoekcommissie zal de rol van de toezichthouder(s) bij de ondergang van DSB onder de loep nemen. Had men niet eerder of ánders moeten ingrijpen? Was een faillissement uiteindelijk echt de enige mogelijkheid?

Inmiddels ligt er nog een dossier op tafel: ING. Niet dat Wellink debet is aan de druk vanuit Brussel om het concern rigoureus op te splitsen in een (afgeslankte) bank en een verzekeraar. Men kan zich wel afvragen of de baas van DNB de ontwikkelingen in de financiële wereld altijd goed heeft ingeschat. De problemen van ING, die alleen met staatssteun het hoofd konden worden geboden, komen voort uit de ongebreidelde groei in het recente verleden. Wellink was nog niet zo lang geleden voorstander van een nóg groter ING. Hij drong begin 2007 aan op een combinatie van ING en ABN Amro, om buitenlandse kopers op afstand te houden.

Met terugwerkende kracht is het een zegen dat die fusie niet doorging. Een van de kopers van ABN, het Britse RBS, is voor tientallen miljarden door de Britse overheid overeind gehouden. De verliezen van RBS zijn voor een groot deel veroorzaakt door de verziekte beleggingsportefeuille van... ABN Amro.

Hoe was de ‘nationale kampioen’, waar Wellink van droomde, de crisis doorgekomen?

Het opbreken van ABN Amro en het inkrimpen van ING heeft de rol van Nederland in de financiële wereld gedecimeerd. Dát heeft Wellink dan weer wel zien aankomen. In 2005 zei hij in Elsevier: „Als we onze instellingen niet toestaan hier groot te worden dan zullen ze in de wereld nooit enige betekenis hebben.”

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen