China en Amerika gaan geen akkoord sluiten over klimaat

SHANGHAI. China en de Verenigde Staten zullen medio november tijdens het staatsbezoek van president Obama aan Shanghai en Peking geen aparte klimaatovereenkomst sluiten. Beide landen, die samen goed zijn voor de uitstoot van 40 procent van de broeikasgassen, zijn tegen verdragsmatige afspraken over het reduceren van de CO2-uitstoot. De speciale Amerikaanse klimaatgezant Todd Stern en zijn Chinese collega Xie Zhenhua verklaarden na afloop van gezamenlijk overleg in Shanghai dat de VS en China tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen wel overeenkomsten willen sluiten. Maar ze doelden daarbij eerder op inspanningsverplichtingen dan op bindende, verifieerbare afspraken. China wil bovendien dat het Westen ontwikkelingslanden in technologisch en financieel opzicht helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar ook daarover verlopen de onderhandelingen moeizaam.