CDA: managers mores leren

Het CDA wil dat ondernemers, managers en bestuurders een cursus ‘normen en waarden’ gaan volgen. Zij moeten worden bijgeschoold op het gebied van integriteit en ethiek.

Dat bepleitte Tweede Kamerlid Jan ten Hoopen (CDA) gisteravond tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Het „gebrek aan ethisch besef bij sommige managers” is volgens Ten Hoopen een „stevige katalysator” geweest voor de huidige economische crisis. „Eigenbelang en winst op korte termijn werden vaak belangrijker gevonden dan continuïteit van het bedrijf en de belangen van werknemers en de samenleving. „Wij pleiten voor een cultuuromslag in het bedrijfsleven.”

Ten Hoopen drong er bij minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) op aan dat er overleg wordt gevoerd met onderwijsinstellingen om ethisch en moreel handelen een onderdeel te maken van post-mbo-, hbo- en academische opleidingen, MBA’s en interne bedrijfsopleidingen.

Eerder deze week hekelde ook de minister het gebrek aan normen bij managers en ondernemers dat mede tot de huidige crisis heeft geleid. „Ik maak me zorgen over het kortetermijnwinstbejag dat hier en daar heeft overheerst”, zei Van der Hoeven tegen De Telegraaf. „Dat heeft perverse effecten gehad.” Ze doelde ook op recente faillissementen, zoals DSB en Econcern.

Van der Hoeven had haar uitlatingen nog nauwelijks gedaan of werkgeversorganisaties reageerden furieus. „Je schiet als minister van en voor het bedrijfsleven in het wilde weg beschuldigend op ondernemend Nederland”, schreven de voorzitters van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO in een brief aan de minister. „Daar hebben we geen begrip voor.”

Kamerleden waren verbaasd over de uitlatingen van Ten Hoopen. „Het is vrij fors wat hier over tafel gaat”, zei Kees Vendrik van GroenLinks. Het leek wel alsof de CDA’er Das Kapital er op nageslagen had. „Het CDA heeft enorme problemen met de grote jongens in het bedrijfsleven en dan wilt u ze op cursus sturen? Is dat de oplossing”, vroeg Vendrik smalend. Zou het CDA dan niet meer kunnen bereiken als het de wapenexport aan banden zou leggen, zou werken aan afschaffing van kinderarbeid en het aandeelhouderskapitalisme zou beteugelen, vroeg hij. Vanavond antwoordt de minister.