Belangrijkste rol EU-president is een interne rol

Balans tussen EU-organen is essentieel, zegt de Fin Paavo Lipponen.

Vernieuwingen uit het verdrag van Lissabon, zoals de vaste voorzitter van de Europese Raad van Ministers, kunnen bijdragen aan een hogere zichtbaarheid en sterkere samenhang van de EU. Desalniettemin moet de belangrijkste rol van de voorzitter van de Europese Raad een interne rol zijn: samenwerken met de leden van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie om de agenda voor te bereiden voor vergaderingen van de Europese Raad. De vaste voorzitter moet in deze coördinerende rol tijd maken om te luisteren naar de lidstaten, en als een troubleshooter problemen te lijf gaan.

Onder het nieuwe verdrag zal het handhaven van de institutionele balans van essentieel belang zijn. Er is geen plek voor gekibbel tussen de verschillende institutionele organen, tenzij de Europese Unie meer van haar geloofwaardigheid wil verliezen. Het Europees Parlement zal belangrijker worden. De Europese Commissie moet een centraal orgaan blijven.

De leidersrol van de Europese Raad als richtinggevend orgaan voor de Europese Unie zal worden versterkt. Leiderschap van de Raad – zoals tentoongespreid tijdens recente crises – zal ook in de toekomst nodig zijn.

Paavo Lipponen was premier van Finland (1995-2003). Hij wordt genoemd als kandidaat voor het vaste voorzitterschap van de Europese Raad van Ministers. Dit is een citaat van een stuk uit de Financial Times.