Basisscholen vervrouwelijken

De feminisering van het basisonderwijs blijft toenemen, ondanks pogingen om meer mannen te interesseren voor het vak. Dat blijkt uit een rapport van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), dat gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). Deze feminisering ligt niet eens zozeer aan het aantal jongens dat kiest voor de pabo: van de eerstejaarsstudenten is een op de zes man, de laatste jaren een constant aantal. Het probleem is dat de helft voortijdig de opleiding verlaat, tegenover 30 procent van de vrouwen. Bovendien levert de pabo te weinig jongens af om het aantal mannen dat uit het onderwijs vertrekt te compenseren. Volgens het SBO laten jongens zich afschrikken doordat de pabo te veel gericht is op omgaan met kinderen in plaats van op vakinhoud en kennisoverdracht. Ook hebben ze moeite met de zelfstandige werkhouding op school en vinden ze het „vele knutselwerk” te soft. (NRC)