ArcelorMittal zeer behoedzaam

ArcelorMittal heeft het ergste achter de rug. ’s Werelds grootste staalproducent, die wordt geleid door de Indiase miljardair Lakshmi Mittal, heeft in het derde kwartaal onverwachts winst geboekt, na negen maanden van verliezen. Arcelor tracht niettemin de verwachtingen van de aandeelhouders in te tomen.

De prioriteiten van het staalconcern zijn aan het veranderen. Het verminderen van de schuldenlast staat niet langer bovenaan. Arcelor heeft zijn schuldreductiedoel eerder verwezenlijkt dan gepland, onder meer dankzij herfinancieringen. Daardoor is de looptijd van de leningen verlengd. De afgelopen twaalf maanden is zo’n 10,2 miljard dollar afgelost. De schuld bedraagt nu 1,3 maal de winst vóór belastingen en bevindt zich binnen de door het concern gehanteerde marge voor vreemd vermogen van 25 tot 40 procent.

De nadruk ligt nu op de bestedingen. Arcelor verwacht zijn kapitaaluitgaven volgend jaar te kunnen verhogen naar 4 tot 5 miljard dollar, tegen 3 miljard dit jaar, door projecten in Brazilië, India en Zuid-Amerika een herstart te geven. Ook overnames staan – aarzelend – weer op stapel. De recente aankoop van een kleine fabriek in India was de eerste nieuwe investering in ruim een jaar.

Het operationele herstel van Arcelor gaat gepaard aan een bredere opleving van de staalsector. De World Steel Association (WSA) heeft eerder deze maand haar verwachtingen bijgesteld. Nu denkt de organisatie dat de mondiale volumes dit jaar met 8,6 procent zullen afnemen, terwijl eerder een daling met 15 procent werd voorspeld. Volgend jaar wordt een stijging van 10 procent verwacht. Arcelor verwacht in het vierde kwartaal weer op 70 procent van zijn productiecapaciteit te zitten.

Het klinkt alsof alles binnenkort weer terug zal zijn bij het oude. Maar beleggers waren teleurgesteld dat Arcelor behoedzame verwachtingen uitsprak over de nabije toekomst.

Mittal heeft gelijk als hij niet triomfantelijk wil klinken. De ontwikkeling van de vraag naar staal blijft een gemengd beeld vertonen. De vraag in opkomende landen heeft zich snel hersteld en zal in China in 2009 naar verwachting met 15 procent stijgen. ArcelorMittal verwacht dat die trend aanhoudt, maar de WSA denkt dat de groei in 2010 slechts 5 procent bedraagt. In de VS en Europa blijft de vraag vooralsnog beperkt tot het aanvullen van de voorraden.

Mittal zegt geen volledig herstel te verwachten vóór 2011. Dat klinkt wellicht een tikkeltje té behoedzaam, maar beleggers kunnen het algemene klimaat niet veronachtzamen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Una Galani