Provincie wil museum Scheringa hulp bieden

De kunstcollectie van Dirk Scheringa kan bij elkaar blijven en worden tentoongesteld in de nieuwbouw in Opmeer, met hulp van Provinciale Staten en het rijk. Dat zegt Tjeerd Talsma, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland. „De provincie moet zorgen dat de nieuwbouw afkomt. Voor de ongeveer acht miljoen euro die nodig is, moet de provincie garant staan.” CDA en GroenLinks steunen zijn plan.

Gedeputeerde cultuur Sacha Baggerman van Provinciale Staten zegt dat de provincie bereid is garant te staan voor een lening aan het museum, die met dat geld bouwbedrijf Midreth kan afbetalen, waarna de bouw kan worden hervat. „Voorwaarden zijn dat de collectie er ook in komt en dat de museumdirectie een solide plan maakt voor de exploitatie.” Met de exploitatie van het museum is ongeveer twee miljoen euro per maand gemoeid. De provincie zal geen geld steken in het behoud van de collectie, aldus Baggerman. „Dat is een zaak van fondsen, sponsors en minister Plasterk.”

Tjeerd Talsma roept de minister op zich nu actief in te zetten voor het behoud van de collectie. „Hij moet aan tafel met ABN Amro. Die komen er dan samen echt wel uit.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Scheringa-collectie

In het bericht Provincie wil museum Scheringa hulp bieden (28 oktober, pagina 9) staat dat de exploitatie van het nieuwe museum voor de Scheringa-collectie 2 miljoen per maand zal kosten. Dat moet 2 miljoen per jaar zijn.