kort

Hokjesdenken beheerst kunst

Steeds meer beheerst het theoretiseren de beeldende kunst. Zo ook in het artikel ‘De collectie-Scheringa hangt als los zand aan elkaar’ van Reinjan Mulder (nrc.next, 27 oktober). Hedendaagse kunst moet per se via een ‘verhaal’ binnenkomen. In de collectie van Scheringa hoort geen Lucian Freud of Marlene Dumas thuis. Omdat dat niet past in het theoretische schema van Mulder. Marlene Dumas mag ook niet realistisch genoemd worden, enzovoort. Moe word ik van dit hokjesdenken. Een bezoek aan het museum wordt alleen maar boeiend wanneer mensen naast Jan Mankes ook met Dumas of Freud worden geconfronteerd: verschillende ‘denkwijzen’ naast elkaar. Nog los van het feit dat publiek dat niet vertrouwd is met Dumas nu misschien een ander museum zal bezoeken om meer van haar te zien.

Adri Frigge

Beeldend kunstenaar, Sint Oedenrode

Dwaasheden

Een Alliantie van Europese Nationale Bewegingen zou volgens nrc.next van 26 oktober de Europese Unie willen vervangen door een ‘losse confederatie van staten’. Een eerste dwaasheid die deze Alliantie begaat is om een confederatie (statenbond) ‘los’ te noemen. De Republiek der Verenigde Nederlanden was een confederatie en hecht genoeg om bijna twee eeuwen lang een wereldmacht te zijn, economisch, politiek en cultureel. Een tweede dwaasheid is een statenbond te zien als vervanging van de EU. Deze is allang een confederatie, te weten een bond van soevereine staten met supranationale instellingen. Dat is haar grote succes. Iets geheel anders is dat Europa geen federatie (bondsstaat) zal worden, zoals in de vorige eeuw werd geloofd. Zij blijft een statenbond, waarin overeenkomstig lid 1 van het Verdrag van Lissabon de lidstaten bevoegdheden toedelen aan het supranationale niveau.

Mr. R. Misset

Ex-ambtenaar EG-Raad, Amsterdam