kort

Deeltjesversneller LHC bij Genève deels opnieuw opgestart

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam. Het afgelopen weekeinde hebben voor het eerst weer deeltjes gereisd door delen van de LHC-versneller bij het Europees instituut voor deeltjesonderzoek, het CERN bij Genève. Vrijdagavond en zaterdagmiddag bewogen ze, met de klok mee, door twee van de acht sectoren waarin de cirkelvormige versneller is opgedeeld. De supergeleidende magneten wisten de deeltjes (protonen) perfect op koers te houden, aldus CERN. Vorig jaar in september, kort nadat LHC was opgestart, legde een kortsluiting in een magneetverbinding en een daarop volgende heliumexplosie de versneller lam. Het vergde daarna ruim een jaar om de schade te herstellen. Door in de versneller deeltjes bij hoge energie op elkaar te laten botsen en de brokstukken met grote detectoren onder de loep te nemen, hopen fysici meer te weten te komen over de fundamentele bouwstenen van materie.

Bijwerking wordt vaak niet gemeld

Door onze redactie wetenschap

rotterdam. De akelige bijwerkingen van geneesmiddelen blijven nog te vaak onvermeld in wetenschappelijke publicaties over geneesmiddelenonderzoek. Dat concluderen Franse onderzoekers na bestudering van 133 gerandomiseerde geneesmiddelenonderzoeken die in 2006 in zes van de wereldwijd beste medisch-wetenschappelijke tijdschriften verschenen. Hun eigen publicatie verscheen in de Archives of Internal Medicine, een blad dat net niet tot die zes hoogaangeschreven tijdschriften hoort. In een kwart van de artikelen stond niet of, en zo ja welke ernstige bijwerkingen er waren gezien. In bijna 90 procent van de publicaties wordt overigens wel iets gezegd over bijwerkingen, maar het gebeurt niet consequent. In bijna de helft van de artikelen stond niet of er patiënten uit het experiment waren gestapt vanwege bijwerkingen.

Erfelijke aanleg voor schizofrenie

Door een onzer redacteuren

rotterdam. Schizofrenie ontstaat 20 keer vaker bij mensen bij wie hetzelfde stuk DNA op chromosoom 16 in meerdere kopieën aanwezig is, of wanneer bij hen een DNA-brok op dat bepaalde deel van chromosoom 16 helemaal ontbreekt. Deze microdeleties of microduplicaties van DNA-volgorden van duizend tot ruim een half miljoen baseparen op dit chromosoom (copy number variants, CNV’s) zijn beslist niet dé oorzaak van schizofrenie. De afwijkingen werden in een groot genetisch onderzoek gevonden bij 0,63 procent van de patiënten en bij 0,03 procent van de gezonde controlepersonen. Dat de vondst toch een publicatie waard was, afgelopen zondag op de website van het blad Nature Genetics, komt doordat het steeds duidelijker is dat de vaak duidelijke erfelijke aanleg voor schizofrenie nauwelijks te vinden is in simpele genetische veranderingen (mutaties of SNP’s). Het zit waarschijnlijk meer in de CNV’s, waarvan er al een aantal is gevonden. De CNV’s in het betrokken gebied van chromosoom 16 zijn belangrijk omdat er ook aanwijzingen zijn dat DNA-brokstukveranderingen in dat gebied te maken hebben met autisme en zwakzinnigheid.