Een zeldzaam geval van coaliefde

Na de samen sterk-dagen van Beetsterzwaag, waar de huidige coalitie werd gesmeed, is het niet meer voorgekomen dat zulke hartelijke woorden werden gesproken. Jan Peter, blijf, je bent het gezicht van deze coalitie, riepen de fractievoorzitters van PvdA en Christenunie (CU) in koor. Maak de klus af. Vanwaar deze opwelling van coaliefde? Gaan de partners

Na de samen sterk-dagen van Beetsterzwaag, waar de huidige coalitie werd gesmeed, is het niet meer voorgekomen dat zulke hartelijke woorden werden gesproken. Jan Peter, blijf, je bent het gezicht van deze coalitie, riepen de fractievoorzitters van PvdA en Christenunie (CU) in koor. Maak de klus af.

Vanwaar deze opwelling van coaliefde? Gaan de partners de CDA-voorman opeens zo heftig waarderen nu zijn naam in Brussel wordt genoemd in het rijtje kandidaten voor de post van voorzitter van de Europese Raad? In Engeland is de steun voor Blair zeer gemengd.

Of is het een bezweringsformule om de nachtmerrie van vervroegde verkiezingen buiten de deur te houden? Bij Arie Slob van de Christenunie zal dat geen motief zijn; zijn partij zeilt ongeschonden in de peilingen. Bij de PvdA dreigt halvering of erger.

Maar heeft Mariëtte Hamer aan de consequenties van deze uitroep van aanhankelijkheid gedacht in het scenario dat Balkenende níet naar Brussel gaat?

Je ziet het debat over verlaging van de hypotheekrente-aftrek al voor je. In het Torentje bijeen voor beraad, drie (vice-)premiers en drie coalitie-fractievoorzitters. De premier: ,,Mariëtte, je wilde zo graag dat ik bleef, en nu kom je met deze ellende aan boord. M’n halve achterban dreigt weg te lopen. We moeten straks toch weer met de VVD regeren.”

Het prijzen van de politieke ‘frenemy’ kan verrassend werken, maar heeft z’n prijs. Wat hier de beoogde opbrengst is voor de PvdA wil me nog even niet te binnen schieten.

    • Marc Chavannes