Dwaasheden

Een Alliantie van Europese Nationale Bewegingen zou volgens nrc.next van 26 oktober de Europese Unie willen vervangen door een `losse confederatie van staten`. Een eerste dwaasheid die deze Alliantie begaat is om een confederatie (statenbond) `los` te noemen. De Republiek der Verenigde Nederlanden was een confederatie en hecht genoeg om bijna twee eeuwen lang een wereldmacht te zijn, economisch, politiek en cultureel. Een tweede dwaasheid is een statenbond te zien als vervanging van de EU. Deze is allang een confederatie, te weten een bond van soevereine staten met supranationale instellingen. Dat is haar grote succes. Iets geheel anders is dat Europa geen federatie (bondsstaat) zal worden, zoals in de vorige eeuw werd geloofd. Zij blijft een statenbond, waarin overeenkomstig lid 1 van het Verdrag van Lissabon de lidstaten bevoegdheden toedelen aan het supranationale niveau.

    • Mr. R. Misset Ex-Ambtenaar Eg-Raad