Deel Afghanen voelt zich veiliger, maar onvrede over politiek groeit

Een groter deel van de Afghaanse bevolking voelt zich veiliger dan zij vorig jaar deden, behalve in het zuiden van het land waar hevig wordt gevochten, en de situatie voor de Afghanen is verslechterd. Dit blijkt uit een gisteren bekendgemaakte peiling van de Asia Foundation onder 6406 Afghanen in heel het land.

Nu Afghanistan zich opmaakt voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, blijkt dat de regionale verschillen in het land toenemen. Zowel in de veiligheidssituatie voor burgers, de economische kansen die zij hebben, als de democratische rechten die ze genieten.

De enquête wijst ook uit dat de politieke en maatschappelijke onverdraagzaamheid toeneemt. Hoewel 70 procent van de ondervraagden zei dat hun stem tot een verbetering van hun dagelijks leven zou kunnen leiden, nam de onvrede over het politieke proces toe. Meer Afghanen spraken zich dit jaar uit tegen de aanwezigheid van andere politieke partijen in hun regio. Ook was een groter aantal tegen de deelname van vrouwen in het openbaar bestuur.

De onveiligheid in het land blijft het belangrijkste thema voor de ondervraagden. Er bestaan daarbij grote verschillen tussen de situatie in de steden en in de rurale gebieden. Op het platteland meldden twee keer zoveel personen slachtoffer te zijn van geweld als in de stad. Hier zegt ook maar een krappe meerderheid (52 procent) beter af te zijn dan onder het Talibaan-regime.

Van die geweldsslachtoffers hield 9 procent opstandelingen en milities hiervoor verantwoordelijk. Een even groot percentage wees buitenlandse militairen aan als schuldigen. In Uruzgan, waar Nederland militair actief is, was dit 30 procent. Het overgrote deel (70 procent) van de personen die met geweld te maken had, wees echter criminelen aan als dader.

Een punt van zorg voor de internationale troepenmacht in Afghanistan levert de peiling ook: er bestaat toenemende maatschappelijke steun voor de antiregeringsopstandelingen.

Een meerderheid (56 procent) van de geënquêteerden vereenzelvigt zich met sommige van de motieven van deze gewapende groepen. En een ruime meerderheid (71 procent) is voor enige vorm van verzoening met de opstandelingen.

Alle resultaten van de enquête en die van vorige jaren via: nrc.nl/afghanistan

    • Aunohita Mojumdar