De longarts

Nederland, Nijmegen, 21-10-2009 Martin Boeree. (MEETLAT 28-10) Foto Flip Franssen Franssen, Flip

Martin Boeree (50)

Studie: geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen (1976-1985)

Werk: longarts, UMC St Radboud, Nijmegen en directeur-onderzoeker Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald

Secundaire arbeidsvoorwaarden: geen

Huis: vrijstaand

Brutomaandsalaris: 10.500 euro voor 48 tot 55 per week

U bent directeur van het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten in Nijmegen. Wat doet het centrum?

,,Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met chronische ziekten de komende jaren toe. Ons centrum doet onderzoek naar een betere zorg voor deze patiënten. Daarnaast doe ik onderzoek naar tuberculose in een aantal Afrikaanse landen.”

Wat deed u voordat u directeur werd?

,,De meest indrukwekkende periode in mijn carrière tot nu toe was de tijd dat ik werkte aan de universiteit van Malawi. Daar was ik hoofd van de afdeling interne geneeskunde. De universiteit was toen net opgericht, tot die tijd werden artsen in het buitenland opgeleid. Veel studenten gingen na afronding van hun studie ook in het buitenland werken. Dat kwam de gezondheidszorg in Malawi niet ten goede. Om de situatie te verbeteren, werd de geneeskundige opleiding op eigen bodem opgezet. Met succes, want van de ongeveer vijfentwintig artsen die jaarlijks afstuderen aan de universiteit van Malawi, blijft 80 procent werkzaam in het land zelf.”

Heeft u daar ook als arts gewerkt?

,,Ik was als longarts-internist verbonden aan het academisch ziekenhuis. Onze afdeling telde 400 bedden. Het overgrote deel van de patiënten was hiv-besmet; het ziekenhuis had soms meer weg van een sterfhuis. De hiv-patiënten die bij ons binnenkwamen waren vaak zo slecht eraan toe, dat er weinig meer voor ze te doen was. Aidsremmers waren er toen nog niet.”

    • Tobias Reijngoud