China en VS: geen klimaatakkoord

China en de Verenigde Staten zullen medio november tijdens het staatsbezoek van president Obama aan Shanghai en Peking geen aparte klimaatovereenkomst sluiten. Beide landen, die samen goed zijn voor de uitstoot van 40 procent van de broeikasgassen, zijn tegen verdragsmatige afspraken over het reduceren van de CO2-uitstoot.

De speciale Amerikaanse klimaatgezant Todd Stern en zijn Chinese collega Xie Zhenhua verklaarden na afloop van gezamenlijk overleg in Shanghai dat de VS en China tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen wel overeenkomsten willen sluiten. Maar ze doelden daarbij eerder op inspanningsverplichtingen dan op bindende, verifieerbare afspraken.

China wil bovendien dat het Westen ontwikkelingslanden in technologisch en financieel opzicht helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar ook daarover verlopen de onderhandelingen moeizaam. „Zij oefenen druk uit op ons en wij op hen”, zei Stern.

De Chinese topdiplomaat benadrukte het belang van „goede communicatie en versterking van de relaties om tot redelijke en werkbare afspraken” te komen. Vertaald komt dat hierop neer: China zal meewerken als de VS en Europa het voortouw nemen doorfinanciële hulp en technologie aan te bieden. China en India hebben eerder deze maand afgesproken zich te zullen verzetten tegen bindende reductieafspraken. Vooral China, de derde en volgende jaar de tweede economie van de wereld na de VS, wil echter ook voorkomen dat na een eventuele mislukking van Kopenhagen de zwartepiet naar Peking wordt geschoven. „We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, voor onze landen en voor de hele mensheid”, benadrukte de Chinese klimaatonderhandelaar daarom.

De Amerikaanse regering kan op dit moment moeilijk een stap zetten. In de Senaat zijn de onderhandelingen over een klimaatwet nog in een beginstadium. Republikeinen, maar ook verschillende Democraten voelen niets voor zware verplichtingen die de economie zouden kunnen schaden. Een internationaal klimaatverdrag vereist de steun van tweederde van de Senatoren. Zo’n meerderheid is er op dit moment niet.

Meer over het Amerikaanse dilemma via nrc.nl/klimaat