Basisscholen vervrouwelijken

De feminisering van het basisonderwijs blijft toenemen, ondanks pogingen om meer mannen te interesseren voor het vak van onderwijzer. Dat blijkt uit een rapport van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), dat vanmiddag is aangeboden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA).

Het toenemende percentage vrouwelijke onderwijzers ligt niet zozeer aan het aantal jongens dat kiest voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, de pabo. Van de eerstejaarsstudenten is een op de zes man, de laatste jaren een constant aantal. Het probleem is dat de helft van die mannen voortijdig de opleiding verlaat, tegenover 30 procent van de vrouwen.

Bovendien levert de pabo te weinig jongens af om het aantal mannen dat uit het onderwijs vertrekt te compenseren. Onder mannelijke onderwijzers is de leeftijdsgroep tussen 53 en 61 jaar het grootst. Zij gaan de komende jaren met pensioen.

Jongens presteren op de basisschool slechter dan meisjes, maar dat ligt volgens het SBO niet aan het gebrek aan mannelijke leerkrachten. Wel, zegt het SBO, is het belangrijk dat kinderen gedurende hun schoolloopbaan „diverse rolmodellen” ontmoeten, zowel mannen als vrouwen. Basisscholen zien dat zelf ook in. Bijna de helft van de scholen zegt een voorkeursbeleid te voeren om het aantal mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in balans te krijgen.

Volgens het SBO laten jongens zich afschrikken doordat de pabo te veel gericht is op omgaan met kinderen in plaats van op vakinhoud en kennisoverdracht. Ook hebben ze moeite met de zelfstandige werkhouding op school en vinden ze het „vele knutselwerk” te soft.

Als oplossingen stelt het SBO voor de voorlichting over de pabo interessanter te maken voor jongens, het curriculum meer op hen af te stemmen, de stage in kleuterklassen niet meer verplicht te stellen en de band tussen jongens op de opleiding te vergroten, bijvoorbeeld door het plaatsen van „tafeltennis- en tafelvoetbalspellen”.

Bekijk instroomcijfers van pabo’s op www.stamos.nl