A'dam: zeer zwakke Vrije school gekort

De gemeente Amsterdam trekt een subsidie van 170.000 euro in van de Geert Grooteschool 2, een vestiging van een Vrije school voor basisonderwijs in Amsterdam-Zuid. Dat heeft wethouder Lodewijk Asscher (onderwijs, PvdA) de school laten weten in een brief.

Het gaat om een bijdrage die verbonden is aan een project om de kleine dertig ‘zwakke’ en ‘zeer zwakke’ scholen in Amsterdam aan te pakken. Daarbij hoort ook de Geert Grooteschool 2 die – in tegenstelling tot school 1 – door de Inspectie van het Onderwijs is bestempeld als ‘zeer zwak’. Onlangs heeft de school een „laatste waarschuwing” gekregen, omdat het onderwijs onder de maat is.

Volgens wethouder Asscher is de Geert Grooteschool er niet in geslaagd het onderwijs te verbeteren. De woordvoerder van Asscher benadrukt dat dit besluit „los staat” van de antroposofische signatuur van de school. „We komen niet verder”, aldus de woordvoerder. De school loopt volgens de wethouder achter bij het uitvoeren van het ‘verbeterplan’. Dat plan bestaat onder meer uit het realiseren van een „gedegen” onderwijsaanbod en het vergroten van de professionaliteit van het schoolteam.

In maart 2009 liep een conflict tussen ouders, bestuur en directie van de Geert Grooteschool 2 zo uit de hand, dat de politie moest worden gebeld. De onenigheid ging toen onder meer over de manier waarop de school wordt geleid. Een groep kritische ouders stelde dat het antroposofische gedachtengoed wordt verkwanseld door het „drastische” ingrijpen op de school. Sinds april is er een nieuwe interim-schoolleider.

Het stopzetten van de gemeentelijke subsidie heeft geen consequenties voor de grotere rijksbijdrage. Niettemin maakt ook het ministerie van Onderwijs zich zorgen om de Geert Grooteschool 2. Het is een zeer zwakke school, benadrukt een woordvoerder. „Nadat de inspectie een laatste waarschuwing had gegeven, heeft het bestuur beloofd dat te verbeteren.”

De inspectie zal het ministerie dit jaar nog berichten over de voortgang van de verbeteringen. De school was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.