TNT: vakbonden moeten haast maken

De vakbonden bij TNT Post publiceerden gisteren een rapport waarin staat dat een reorganisatie hoognodig is. Oud nieuws, zegt TNT, in 2007 leidde onderzoek al tot dezelfde conclusie.

TNT Post maant de vakbonden haast te maken met de besluitvorming over de sanering bij het bedrijf. De vijf bonden kwamen gisteren op basis van onderzoek tot de conclusie dat het zittende personeel moet inleveren om een groot aantal gedwongen ontslagen te voorkomen. Maar de vakbondsleden moeten zich hier eerst nog over uitspreken en kunnen ook kiezen voor behoud van inkomen, met massaontslag als gevolg.

TNT constateert dat de uitkomsten van het onderzoek van de bonden, uitgevoerd door bureau Ecorys, op hetzelfde neerkomen als een onderzoek uit 2007 van de Boston Consulting Group, ook in opdracht van de vakorganisaties, samen met de ondernemingsraad. „Ecorys onderschrijft nogmaals dat ingrijpende kostenreducties inclusief het verlies van arbeidsplaatsen bij TNT Post noodzakelijk zijn voor de levensvatbaarheid van het bedrijf”, aldus de woordvoerder.

Gérard Aben, directeur personeelszaken bij TNT Post, maant de bonden tot haast: „Sinds 2007 is het volume bij TNT Post met 8 procent afgenomen en het cumulatieve volumeverlies waarmee TNT Post sinds 2000 is geconfronteerd, bedraagt 25 procent. De problematiek is toegenomen, waardoor ingrijpen in de kostenontwikkelingen nog meer aan de orde is.”

Inzet van TNT Post blijft onverkort dat 11.000 van de 23.000 personeeleden hun baan kwijtraken als er geen loonsverlaging wordt doorgevoerd. Als het personeel wel een lager loon accepteert, is het banenverlies lager. TNT wilde vandaag niet zeggen hoeveel lager.

De bonden stemden afgelopen voorjaar knarsetandend in met een saneringsplan van de directie van TNT Post, waarin de postbodes werkgelegenheidsgarantie werd beloofd in ruil voor 15 procent minder salaris. Maar een overgrote meerderheid van de leden wees dit principeakkoord af.

Volgens Inge Bakker, vakbondsbestuurder bij TNT namens CNV Publieke zaak, heeft het huidige keuzemodel meer kans van slagen. „In het principeakkoord zouden alleen de postbodes in de schalen 1 tot en met 4 die 15 procent salaris moeten inleveren. Nu zeggen we: iedereen bij TNT levert in.” Bovendien is er geen sprake meer van een loonsverlaging van 15 procent, maar zal het personeel ‘slechts’ af moeten zien van een loonsverhoging over een periode van een paar jaar en zal de pensioenpremie worden verhoogd. „Het blijft kiezen uit twee kwaden”, zegt Bakker. „Wil je gebeten worden door de hond of door de kat? Maar alleen door het inleveren van arbeidsvoorwaarden kunnen we banen redden.”

Met de nadruk op kúnnen. Want dat TNT banen zal schrappen staat buiten kijf. „Welk scenario er straks ook wordt gekozen, de postbode verdwijnt sowieso”, stelt Bakker.

„Maar als we kiezen voor het inleveren van arbeidsvoorwaarden, kunnen we veel gedwongen ontslagen voorkomen, omdat we daarmee tijd kopen. Die tijd is nodig om zo veel mogelijk mensen via natuurlijk verloop en via van-werk-naar-werktrajecten uit te laten vloeien. De boodschap blijft: er is geen toekomst voor postbodes binnen TNT, maar we kunnen wel zorgen dat zo min mogelijk van hen gedwongen op straat komen te staan.”

Voor er onderhandeld gaat worden over de voorgenomen reorganisatie moet TNT eerst aan de slag om de sfeer op de werkvloer van het bedrijf te verbeteren, stellen de vakbonden in een brief die ze eind deze week naar het postbedrijf zullen sturen. „We krijgen schrijnende verhalen te horen van postbodes”, zegt Inge Bakker. „De sfeer op de werkvloer is zó rot. Managers dwingen postbodes letterlijk om sneller te lopen. Overwerk wordt niet uitbetaald, er wordt gerommeld met ziekmeldingen. Wij eisen dat de problemen vóór december worden opgelost, anders heeft verder praten geen zin.”

Rob van der Post, van het actiecomité Red de Postbode, bevestigt dat de „werkdruk enorm hoog” is geworden. „Managers worden onder druk gezet om kosten te besparen en die schoppen nu naar beneden, naar de werkvloer.” Bij het comité hebben zich inmiddels 4.500 postbodes aangesloten.

TNT erkent de problemen op de werkvloer, maar wijt dit aan het achterwege blijven van besluitvorming over de sanering. „De onzekerheid voor het personeel duurt al meer dan twee jaar. Dat is fnuikend voor het zelfvertrouwen en voor de werksfeer”, zegt de woordvoerder van TNT.

    • Patricia Veldhuis
    • Lolke van der Heide