Slowakije wil ook aanpassing Handvest

Luxemburg. Na Tsjechië wil nu ook Slowakije dat er op het laatste moment delen van het Europese Hervormingsverdrag worden aangepast. Het Hervormingsverdrag is geratificeerd door 26 van de 27 EU-leden, alleen de Tsjechische president Vaclav Klaus heeft zijn handtekening nog niet gezet. Hij eist een voorbehoud over het Handvest voor Grondrechten. De president wil garanties dat Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog uit Tsjechoslowakije zijn gezet niet met terugwerkende kracht schadeclaims kunnen indienen als dat Handvest in werking treedt. Slowakije wil soortgelijke beloftes.