nrcboeken.nl

In de rubriek ‘lijstjeslawine’: tien boeken uit de toekomst. Hoe heten de boeken die Philip Roth, Salman Rushdie en Martin Amis in 2011 publiceren? Waar gaan ze over?