Ledenraad PvdA steunt verhoging AOW-leeftijd

Een meerderheid van PvdA-leden steunt het kabinetsplan om de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 te verhogen naar 67 jaar. Dat bleek gisteravond tijdens een speciale ledenraad in de Utrechtse Jaarbeurs. Een motie die de Kamerfractie „met klem” opriep niet akkoord te gaan met het voorstel, kreeg niet genoeg stemmen.

Rond de driehonderd PvdA’ers, onder wie Kamerleden en bewindslieden van de partij, kwamen bijeen om hun steun te betuigen of gal te spuien over het AOW-plan dat de ministerraad tien dagen geleden heeft aangenomen. Een dag daarvoor waren de coalitiepartijen tot een akkoord gekomen.

Gisteravond legde de partijtop het besluit voor aan een kritische achterban, die op de ledenraadbijeenkomst – vrijblijvend – advies kon geven aan de Tweede Kamerfractie van de partij. De politieke ledenraad was aanvankelijk gepland op 16 oktober, maar die werd uitgesteld omdat de partijleiding de leden meer tijd wilde geven het moeizaam bereikte akkoord te bestuderen.

De stemming bij de ledenvergadering was gespannen. Afgelopen week bleek al op kleinere bijeenkomsten in het land, dat onder de leden onvrede – en soms ook regelrechte woede – heerste over de maatregel, waarvan de kern is dat iedere Nederlander die jonger is dan 55 jaar langer zal doorwerken. De kritiek was gisteren niet mals. „Onfatsoenlijk besluit”, meende iemand uit Terneuzen. „Ronduit asociaal”, zei een ander.

Bijval was er ook en niet alleen onder de jongeren. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher zei „namens mijn generatie jongeren: Wij willen best een centje bijdragen als je daar een eerlijk Nederland voor terugkrijgt”.

Bos benadrukte dat het hem niet alleen gaat om de vraag of de AOW-leeftijd omhoog moet. Bos: „Maar voorop staat het behoud van de AOW als volksverzekering” en „dat ouderdom nooit meer automatisch armoede betekent”. De leeftijd is secundair. Bos hield de leden voor dat er miljarden zijn uitgegeven ter bestrijding van de crisis en „dat moet wel een keer betaald worden”. Behalve Bos wist vooral Kamerlid Hans Spekman de achterban te overtuigen dat hij opkomt voor de zwakkeren op de arbeidsmarkt.

De Tweede Kamer zal over enkele dagen debatteren over het plan om de AOW-leeftijd te verhogen.