Bezuiniging van Klink is rechtmatig

Rotterdam. De rechtbank in Den Haag vindt de bezuiniging van minister Klink (Volksgezondheid, CDA) op de geestelijke gezondheidszorg rechtmatig. De rechter wees gisteren de eis van GGZ Nederland af dat Klink de korting van 119 miljoen euro intrekt. Samen met de vereniging van psychiaters (NVVP) stelden de instellingen voor de geestelijke gezondheid (GGZ Nederland) dat het bezuinigingsbedrag niet is onderbouwd. Bovendien zou de 119 miljoen euro naar verhouding tot het beschikbare budget hoog zijn. Dat hebben de klagers echter onvoldoende kunnen aantonen, aldus de rechtbank. GGZ Nederland sluit een hoger beroep niet uit.