180 slachtoffers van loverboys

Zeker 180 meisjes waren vorig jaar slachtoffer van loverboys. Dat blijkt uit cijfers van het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) die minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) gisteren naar buiten bracht. De cijfers geven nog een voorlopig beeld, omdat nog niet van alle hulpverleningsinstanties gegevens bekend zijn. (ANP)