Overleg over verkeershinder

De ANWB en de VerkeersInformatieDienst (VID) gaan om de tafel zitten met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies om de verkeershinder tijdens de geplande grootschalige wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Minister Camiel Eurlings (Verkeer, CDA) wil versneld cruciale autosnelwegen verbreden met extra rij- en spitsstroken. Vanaf januari 2010 moeten Nederlandse weggebruikers daarom rekening houden met veel vertragingen op de weg. (ANP)