KPN: meer vrouwen in topfuncties

KPN wil meer vrouwen in de top. Mannelijke kandidaten zullen van een aantal topfuncties worden uitgesloten. Op die manier wil KPN voorkomen worden dat vrouwelijk talent teleurgesteld het bedrijf verlaat omdat ze moeilijk kunnen doorstromen.

„We willen talent behouden”, zegt Marion Koopman, directeur diversiteit bij het telecombedrijf. „Er beginnen evenveel mannen als vrouwen bij KPN, maar veel vrouwen vertrekken al in het middenkader. Het ontbreekt aan voorbeeldfuncties in de top van het bedrijf.”

Bij gelijke geschiktheid kiest KPN al wel voor vrouwen, toch is het bedrijf voor het merendeel „mannelijk en blank”, aldus Koopman. Er waren ingrijpender maatregelen nodig om vrouwelijk talent te behouden.

Koopman, voormalig directeur van KPN-dochter XS4all, stelde vorig jaar een plan op om het aantal vrouwen in de KPN-top te verhogen. De subtop van 350 KPN-managers bestaat nu voor 17 procent uit vrouwen. Bij de 40 leidinggevenden die rechtstreeks aan de raad van bestuur rapporteren zitten 7 vrouwen, ook 17 procent. In 2015 moet dat verhoogd zijn tot 25 procent.

Sinds afgelopen zomer worden voor sommige topfuncties alleen vrouwen als kandidaten toegelaten. Tot nu toe is „minder dan een handvol” plekken op die manier ingevuld. Koopman: „Het is een lange termijnproces”. Ze overlegde eerst met de centrale ondernemingsraad over de ingrijpende methode. Die is volgens haar enthousiast over het plan.

Een Kamermeerderheid wil een quotum voor vrouwen in de top van grote bedrijven. Kamerlid Kalma (PvdA) heeft vandaag in de Kamer een voorstel gedaan voor wettelijk verankerde streefcijfers. Grote bedrijven zouden moeten streven naar minimaal 30 procent vrouwelijke commissarissen en bestuurders. „Wanneer ze dat niet halen, moeten ze uitleggen waarom en hoe ze het beter gaan doen.” Zowel CDA als de oppositionele VVD steunt dat voorstel.