Klink wint geding over korten ggz-psychiaters

De rechtbank in Den Haag vindt de bezuiniging van minister Klink (Volksgezondheid, CDA) op de geestelijke gezondheidszorg rechtmatig. De rechter wees vanochtend de eis van GGZ Nederland af dat Klink de korting van 119 miljoen euro intrekt.

Samen met de vereniging van psychiaters (NVVP) stelden de instellingen voor de geestelijke gezondheid (GGZ Nederland) dat het bezuinigingsbedrag niet is onderbouwd. Bovendien zou de 119 miljoen euro naar verhouding tot het beschikbare budget hoog zijn. Dat hebben de klagers echter onvoldoende kunnen aantonen, aldus de rechtbank. Ze noemt het bedrag „niet onevenredig” hoog.

De rechtbank is verder van mening dat de minister de kosten in de gezondheidszorg mag beteugelen en daarbij „in hoge mate” vrijheid van handelen heeft.

GGZ Nederland is „erg teleurgesteld” over het vonnis. De organisatie heeft het gevoel dat haar argumenten „onvoldoende op waarde zijn geschat”, aldus een woordvoerder. GGZ Nederland beraadt zich op nadere stappen en sluit een hoger beroep niet uit.

Uitspraak rechtbank op nrc.nl/ binnenland