Inburgering in Den Haag is onder de maat

Van de inburgering in Den Haag deugt weinig. De kwaliteit van de cursussen is onder de maat, het aantal inburgeraars dat binnen afzienbare tijd het inburgeringsexamen haalt, is extreem laag.

Dat concludeert de Haagse Rekenkamer, het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de gemeente Den Haag, in een rapport dat vanmiddag werd gepresenteerd. De cursus vergroot niet of nauwelijks de kans op een baan.

Het moet anders, zegt Rekenkamervoorzitter Peter Jongmans. „De Wet inburgering is immers ingevoerd met het doel mensen te laten participeren in de samenleving. Betaald werk is een belangrijk aspect van integratie. Wat dat betreft is het beleid mislukt.”

Sinds de Wet inburgering in januari 2007 van kracht werd, zijn gemeenten verplicht er voor te zorgen dat jaarlijks een vooraf afgesproken aantal inburgeraars met een inburgeringscursus start. Immigranten zonder paspoort uit een van de EU-landen zijn verplicht deel te nemen. Immigranten met EU-paspoort die niet of slecht Nederlands spreken kunnen vrijwillig een cursus volgen. Zo’n 40.000 Hagenaars beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Het rapport gaat over de periode vanaf de invoering van de wet tot en met het eerste kwartaal van 2009.

Afgelopen zomer riep minister Van der Laan (Integratie, PvdA) veel steden, waaronder Den Haag, op meer inburgeraars te laten starten met een cursus. Van de 52 grote gemeenten waren er slechts 13 op schema. Deze maand bleek dat de achterstanden bij de meeste gemeenten, waaronder Den Haag, minder groot waren dan in de zomer leek. Volgens de minister moeten in Den Haag in 2009 bijna 4.000 mensen starten met een cursus, maar dat aantal haalt Den Haag niet. Verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) mikt op 3.500 inburgeraars.

Bijna alle steden hadden de afgelopen twee jaar grote moeite de wet uit te voeren. Baldewsingh zegt in een schriftelijke reactie dat hij het rapport meer ziet als kritiek op de wet dan als kritiek op het Haagse inburgeringsbeleid. De wet is inmiddels op onderdelen aangepast.

Het kostte de Rekenkamer grote moeite om aan de informatie te komen over de inburgering. Er zijn op belangrijke onderdelen geen cijfers waardoor het college de raad niet goed kan informeren, zegt collegelid van de Rekenkamer Ing Yoe Tan.

Rapport Rekenkamer op nrc.nl/binnenland

    • Sheila Kamerman
    • Brian van der Bol