`Inburgering Den Haag deugt niet`

Den Haag, 26 okt. - De kwaliteit van de inburgeringscursussen in Den Haag is onder de maat en het aantal inburgeraars dat binnen afzienbare tijd het inburgeringsexamen haalt, is extreem laag. Dat concludeert de Haagse Rekenkamer. Pagina 3