Frankfurt bemoeit zich met het toezicht op de hedgefondsen

Toezicht kan subtiel zijn. Dat is in essentie de boodschap die de Europese Centrale Bank (ECB) aan de autoriteiten van de Europese Unie heeft afgegeven, nu die bezig zijn de hedgefondsen en private-equityfirma’s aan regels te onderwerpen. Jean-Claude Trichet, de president van de ECB, heeft een ‘juridische opinie’ ondertekend waarin aanzienlijke vraagtekens worden gezet bij de omstreden ontwerprichtlijn van de Europese Commissie voor ‘alternatieve’ beleggingsfondsen. Hoewel Trichet gedetailleerde wijzigingen voorstelt, is zijn doel waarschijnlijk breder. Hij neemt alvast een voorschot op zijn rol als hoogste financiële toezichthouder van Europa.

De ECB spreekt onomwonden haar steun uit voor het idee dat er toezicht nodig is op de ‘alternatieve’ beleggingsfondsen. Dat toezicht zich niet alleen zou moeten uitstrekken tot de hedgefondsen, maar ook tot de private-equityfirma’s en durfkapitaalverstrekkers. Maar Trichet is bang dat Brussel zijn inspanningen op dit terrein niet zal coördineren met de VS, waardoor de betrokken firma’s de kans krijgen zich aan het toezicht te onttrekken of de verschillende (supra-)nationale toezichthouders tegen elkaar uit te spelen.

Wachten op een internationale aanpak van de hedgefondsen kan neerkomen op het uitblijven van iedere vorm van toezicht. Daarom wil Trichet de ontwerprichtlijn wijzigen op twee punten die voor conflicten tussen Europa en de financiële sector kunnen zorgen: de eisen omtrent het openbaar maken van beleggingsposities, en de hoogte van het vreemd vermogen. Ten aanzien van het eerste punt stelt de ECB voor de eisen enigszins terug te schroeven, omdat beleggingsfondsen al bepaalde rapportageverplichtingen kennen. Ten aanzien van het tweede punt is de ECB het ermee eens dat de toezichthouder de bevoegdheid moet hebben om het vreemd vermogen van welke beleggingsfirma dan ook aan banden te leggen. Maar de ECB verzet zich tegen de collectieve aanpak van de Commissie en pleit voor een flexibeler regime.

Dit zijn verstandige interventies, die de sector zou moeten verwelkomen. Maar het is duidelijk dat de ECB een breder doel voor ogen heeft. Zij oppert dat veel details van de nieuwe regels moeten worden overgelaten aan de commissies waarin zij zelf een beslissende invloed heeft. Officieel is de rol van de ECB met betrekking tot de hedgefondsen beperkt tot consultaties over de ontwerprichtlijn, voordat die aan de Europese Raad en het Europees Parlement wordt voorgelegd. Maar Trichet maakt er geen geheim van dat hij vindt dat de bank een grote stem moet hebben in deze aangelegenheden. De ECB-president zal binnenkort worden benoemd tot hoofd van de nieuwe Europese Raad voor Systeemrisico’s, die zich zal bezighouden met het toezicht op de macro-economie. Het lijkt erop dat hij zijn nieuwe mandaat nu al ruim opvat.

Pierre Briançon

    • Pierre Briançon