'Combinatie van bank en verzekeraar bleek risico'

ING stoot een derde van haar activiteiten af en betaalt versneld de injectie van de staat terug. Druk vanuit Brussel speelde daarbij volgens Hommen een „ondersteunende rol”.

Jan Hommen (Foto Roger Cremers) Nederland, Amsterdam, 27-04-2009 Jan Hommen de nieuwe bestuursvoorzitter van ING op de Algemene Aandeelhouders vergadering in de Rai te Amsterdam PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS Cremers, Roger

Precies negen maanden nadat Jan Hommen het roer overnam van Michel Tilmant kondigde hij vanochtend aan ING op te splitsen tussen een bank en een verzekeraar. „Dat is op dit moment de beste beslissing.”

Waarom komen dit ingrijpende besluit op dit moment?

„We wilden een deel van de staatssteun voor het einde van jaar aflossen. Daar hebben we gunstige voorwaarden voor kunnen bedingen. Om de hiervoor benodigde aandelenemissie te organiseren hebben we een aantal weken nodig. Uiteraard speelt ook een rol dat onze beurskoers is opgelopen, het internationale beursklimaat is opgeklaard en onze bedrijfsresultaten zijn verbeterd.”

Waarom betaalt u niet meteen de gehele 10 miljard euro terug?

„We hebben nu alleen geld voor die eerste 5 miljard. Oorspronkelijk moesten we bij versnelde aflossing 50 procent extra betalen. Nu hebben we geregeld dat we minimaal 6,5 procent betalen en maximaal 13 procent, afhankelijk van het verloop van de beurskoers na de emissie. De tweede tranche van 5 miljard willen we binnen twee jaar terugbetalen.”

Heeft ING overwogen de bank af te stoten en niet de verzekeraar?

„We hebben van alles overwogen. Het verkopen van het bankbedrijf bleek juridisch en fiscaal gezien veel gecompliceerder.”

Heeft Brussel druk uitgeoefend om het bedrijf op te splitsen? Of is dat een eigen keuze?

„De Europese Commissie heeft op 22 juli richtlijnen neergelegd voor financiële instellingen die steun van de overheid hebben ontvangen. Daar zijn we mee gaan werken. Alles is steeds in nauw overleg gegaan. Er waren verschillende mogelijkheden, ook voor het afstoten van ING Direct in Amerika. De uitkomst van vandaag is een combinatie van onze eigen strategische plannen en de gesprekken met de Europese Commissie. Je kunt in zekere zin zeggen: Brussel heeft in onze overwegingen een ondersteunende rol gespeeld.”

Blijft de bank na het afstoten van de verzekeringstak deels nog eigenaar?

„Het is denkbaar dat ING gedeeltelijk aandeelhouder blijft na een beursgang of een verkoop. Ook is het voorstelbaar dat de bank na het afstoten nauw zal blijven samenwerken met de verzekeringstak. De bank kan dat distributiekanaal goed blijven gebruiken.”

Hebben zich al kopers gemeld?

„Sinds wij in april hebben aangekondigd te gaan herstructureren, heeft iedereen zich gemeld. Daar zaten serieuze partijen tussen. Alleen waren wij nog niet serieus. We wilden het eerst goed neerzetten.”

ING heeft het altijd als een voordeel ervaren dat zij zowel een bank als een verzekeraar onder hetzelfde dak had. Welke voordelen laat u nu varen?

„Ons bank-verzekeraarsmodel is in het verleden erg succesvol geweest. Als de rente bijvoorbeeld opliep was dat een voordeel voor de verzekeraar, maar niet meteen een voordeel voor de bank. Dat effect compenseerde elkaar. De crisis heeft laten zien dat er ook grote risico’s aan dat model kleven.”

Waren de staatsinjecties achteraf gezien de redding van ING, of juist een belemmering?

„Bij het uitbreken van de crisis waren we reuze blij dat de staat bereid was ons te helpen. Nu we wat verder van de crisis staan, is het goed dat we de staatssteun zo snel mogelijk terugbetalen.”

    • Philip de Witt Wijnen