Bonden staken verzet TNT

De vakbonden bij TNT Post stemmen in met een sanering bij het postbedrijf. De gezamenlijke bonden hebben vandaag laten weten dat hun leden moeten kiezen tussen werk en inkomen. Maar de bonden, waaronder FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, denken wel dat er minder hard gesneden hoeft te worden bij TNT dan de directie voorstelt.

De afgelopen maanden hebben de vijf bonden onderzoek laten verrichten door bureau Ecorys naar de grote reorganisatie die de directie van TNT wil doorvoeren. De bonden zeggen zich achter de conclusies van Ecorys te scharen. „Ecorys komt helaas tot de conclusie dat het voorkomen van gedwongen ontslagen zonder verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de zittende TNT-medewerkers niet reëel is”, zegt Sander Martins van ABVAKABO FNV. Martins onderschrijft niettemin ook de slotsom van Ecorys dat natuurlijk verloop niet voldoende weggesaneerde banen oplevert.

De bonden gaan de komende weken hun leden twee scenario’s voorleggen waar ze uit moeten kiezen: behoud van het huidige inkomen, waardoor een groot aantal postbodes zal moeten worden ontslagen. Of inlevering van loon, waardoor meer mensen hun baan kunnen houden. De laatste optie was ook vervat in het ‘principeakkoord’ dat de bonden dit voorjaar sloten met de directie van TNT. De leden wezen dit akkoord echter in grote meerderheid af, waarna de vakbondsleiders besloten een eigen onderzoek te laten uitvoeren.

De bonden hebben door de Universiteit van Amterdam onderzoek laten doen naar de postmarkt als geheel. Conclusie: de prijzenoorlog is een bedreiging voor de bedrijven. Sinds 1 april is de postmarkt geheel vrij, hetgeen heeft geleid tot een daling van de prijzen. Volgens Egon Groen van FNV Bondgenoten maken „roofprijzen” de markt kapot. Op termijn zou dit kunnen leiden tot een „vijandige overname van TNT”.