God is terug van niet-weggeweest

God blijft. Dat had de titel kunnen zijn van een boek dat ‘God is Back: How the Global Rise of Faith is Changing the World’ heet. In het jongste nummer van Foreign Affairs staat er een uitvoerig stuk over. Korte samenvatting: de religieus geïnspireerde politiek, die in het Amerika van George W. Bush dominant werd,

John Micklethwait & Adrian WooldridgeJohn Micklethwait & Adrian Wooldridge

God blijft. Dat had de titel kunnen zijn van een boek dat ‘God is Back: How the Global Rise of Faith is Changing the World’ heet. In het jongste nummer van Foreign Affairs staat er een uitvoerig stuk over.

Korte samenvatting: de religieus geïnspireerde politiek, die in het Amerika van George W. Bush dominant werd, is geen uitzondering, maar wordt wereldwijd de norm. En dat hoeft niet strijdig te zijn met modern leven.

Het artikel in Foreign Affairs trok m’n aandacht omdat de twee auteurs van het boek eerder een prachtig boek schreven over de politieke opkomst van de ‘evangelicals’ die leidden tot acht jaar George W. Bush in het Witte Huis.

In dat boek, ‘The Right Nation’, beschreven John Micklethwait en Adrian Wooldridge overtuigend en destijds onthullend hoe een modern, politiek activistisch conservatisme in de VS politiek vleugels had gekregen door samen te werken met de pakweg 40 miljoen evangelicals.

Zij lieten zien hoe Republikeinen en George W. Bush tussen 2000 en 2008 dankzij die coalitie landelijk en in veel staten de macht konden grijpen en vasthouden. Na de tussentijdse verkiezingen van 2006 was die macht tanend omdat veel evgalische kiezers zich gebruikt voelden door een Republikeins apparaat dat meer was geconcentreerd op macht voor vrienden dan op het gezamenlijk bereiken van doelstellingen.

Evangelicals raakten teleurgesteld over de onverschilligeheid van Bush c.s. over klimaat en milieu enerzijds en sociaal conservatieve punten (verbod op homohuwelijk e.d.) anderzijds.

Destijds waren Micklethwait en Wooldridge de Amerika-correspondenten van The Economist. De eerste is inmiddels hoofdredacteur van het Britse weekblad; de tweede beschrijft de VS nog steeds ter plekke. Zij trekken de lijnen door en geven aan hoe religiositeit in de VS, ondanks de teleurstelling van de Bush-ervaring, allerminst op de terugtocht is.

Zie verder o.a. hier en hier. ,,If you want to understand the politics of this century, you cannot afford to ignore God, whether you believe in Him or not.”

    • Marc Chavannes