Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Ook gezonde kinderen gaan wel eens dood aan de griep

De Mexicaanse griepepidemie eiste in Nederland het leven van een verder gezond meisje. Vier vragen over gezonde mensen en deze ziekte.

Het 14-jarige meisje dat afgelopen week overleed aan de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A H1N1), kwam uit Haarlem. Ze vertoonde vrijdag 16 oktober de eerste verschijnselen van de ziekte, en overleed maandag 19 oktober, zo maakte de GGD Kennemerland gisteren bekend. Uit haar omgeving zijn geen andere ziektegevallen gemeld. Het meisje was de eerste van de tot nu toe zes Nederlandse griepdoden die geen andere ziekte had.

Is het typerend voor Mexicaanse griep dat jonge, gezonde mensen eraan kunnen overlijden?

Nee, ook aan gewone seizoensgriep overlijden elk jaar mensen die niet tot de risicogroepen behoren. Hoeveel is niet bekend. Risicogroepen voor Mexicaanse griep zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zwangere vrouwen, vooral in de laatste drie maanden van hun zwangerschap, kinderen onder de twee jaar en mensen die aan een chronische longziekte lijden, waaronder astma. Verder lijkt obesitas een risicofactor te zijn, hoewel nog niet duidelijk is waarom. Kinderen boven de twee zijn geen risicogroep.

Is de kans dat gezonde kinderen overlijden groter bij Mexicaanse griep dan bij seizoensgriep?

Dat weten we niet, zegt de woordvoerder van het rijksinstituut voor de volksgezondheid RIVM. We weten alleen dat het overlijden van gezonde kinderen bij seizoensgriep heel zeldzaam is. En dat het H1N1-virus tot nu toe meer jonge en minder oude mensen treft dan seizoensgriep.

Is over het overlijden van gezonde kinderen aan het H1N1-virus al meer bekend in andere landen?

De Amerikaanse organisatie voor ziektebeheersing CDC maakte vorige week bekend dat sinds 30 augustus voorzover bekend 43 kinderen in de Verenigde Staten aan griep zijn gestorven. Bij 38 van hen ging het om het H1N1-virus, bij 5 was dat nog niet vastgesteld. Negentien kinderen waren tussen de 12 en 17 jaar, zestien tussen 5 en 11 jaar, de rest jonger dan 5. Een aantal kinderen leed aan ernstige chronische ziektes, een aantal was gezond. 43 doden in ruim een maand is relatief veel; per normaal griepseizoen overlijden in de VS 40 à 50 kinderen aan griep. In totaal overleden voor zover bekend tot nu toe 95 Amerikaanse kinderen aan de Mexicaanse griep.

Is het verloop van Mexicaanse griep heftiger dan dat van gewone seizoensgriep?

De overgrote meerderheid van de mensen die besmet raken met het H1N1-virus krijgt een ongecompliceerde griepachtige ziekte, waarvan de meesten zelfs zonder behandeling volledig herstellen. Bij de kleine groep zeer ernstige gevallen is het verloop wel anders dan bij seizoensgriep, bleek vorige week op een WHO-bijeenkomst in Washington. Deze groep, waaronder ook gezonde jonge mensen, ontwikkelt bijna direct een zware longontsteking. Onderzocht wordt nog of bij deze patiënten andere, nog niet bekende risicofactoren aanwezig zijn.

H1N1 bij indianenvolk: pagina 4