nrc.nl/uitspraak

Buurtbewoners in Rotterdam houden een logboek bij van wat er op straat gebeurt. Twee dealers werden veroordeeld.